Beveiligd: Medewerkers Tjallingahiem

Wij bieden via onze website of via Intranet van de opdrachtgever digitale readers aan. De cursist krijgt een inlogcode waarmee hij/zij via de site kan inloggen. De cursist kan ten alle tijde de theoretische ondersteuning van de training raadplegen. Dit als voorbereiding of naslagwerk. Naast kostenbesparing is de beschikbare informatie en/of contactpersonen altijd actueel. Hierbij moet gedacht worden aan de naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon of het calamiteiten opvangteam.