Doelgroep

Wij geven trainingen aan zowel bedrijven als particulieren, in groepsverband en individueel.

FMT Bureau heeft diverse trainingen opgezet voor de verschillende doelgroepen, zoals: beveiligingspersoneel, pedagogisch medewerkers voor jongeren en verslaafden, penitentiair inrichtingwerkers en docenten. Bij de opzet van deze trainingen is steeds uitgegaan van de werkwijze welke gerelateerd is aan het sociaal competentie model.

Veel trainingen verzorgen wij doorlopend voor justitie. Vooral voor de jeugdinrichting “Het Poortje”, in Groningen en Veenhuizen, en het Opleidingsinsituut van Justitie, in Den Haag, verzorgen wij al geruime tijd diverse trainingen. Ook bij de afdeling opleidingen van de Nederlands spoorwegen verzorgen wij doorlopend trainingen


Samen hebben wij al vele trainingen verzorgd aan diverse doelgroepen, zoals :

Tjallingahiem – pedagogisch medewerkers
Jeugdhulp Friesland – pedagogisch medewerkers
Bureau jeugdzorg Drenthe – medewerkers in de hulpverlening
Diverse RENN 4 en ZML scholen – medewerkers
Gemeentelijke stichtingen – meisjes 10-14 jaar
– volwassenen
– senioren / 55+
MEE (soc. maatsch. org.) – maatschappelijk werkers
Prened – beveiligingspersoneel
Philip Morris Holland BV – personeel / leidinggevenden
Justitie – beveiligingspersoneel
– PIW-ers / pedagogisch medewerkers
Middelbare scholen – jongeren
– docenten
Nederlands spoorwegen – RTGB ten behoeve van BOA
De Wilster Intensieve Jeugdzorg – Pedagogisch medewerkers /Beveiliging
Jeugd Justitiele Inriching Juvaid – Pedagogisch medewerkers/ Beveiliging
Behandelcentrum Woodbrookers – Pedagogisch medewerkers/ Beveiliging
Portalis Onderwijs & Arbeidstoeleiding – docenten
Palet Verpleging & Verzorging, dienstverlening – verpleegkundigen en zorgmedewerkers
Friese bewakingsdienst – Beveiligers, Brandwachten & Horecaportiers