Weerbaarheid

Wij mensen kunnen zowel een positieve als negatieve invloed uitoefenen op de veiligheid in onze maatschappij. Maar ook op ons eigen gevoel van veiligheid. Want helaas zijn we niet in staat om individueel de hele maatschappij aan te passen aan onze eigen normen en waarden.

Wij gaan natuurlijk uit van de positieve invloed en laten het mes aan 2 kanten snijden: ons eigen gevoel en het effect van ons gedrag op de buitenwereld. Door ons zelf weerbaar te maken, stralen we dat uit en voelen we ons al veiliger. Tevens geven we op deze non-verbale wijze aan dat we niet gediend zijn van “lastig” gedrag van anderen en dat ook niet zullen accepteren.

Weerbaarheid is echter een breed begrip, daarom knippen we het even in stukjes.

Fysieke Weerbaarheidstraining

Deze training is gericht op:

 • De bewustwording van de eigen fysieke uitstraling en de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons lichaam.
 • Het reageren op (dreigende) fysieke ongewenste handelingen c.q. aanvallen waardoor ons gevoel van veiligheid wordt aangetast.

Mentale Weerbaarheidstraining

Deze training is gericht op:

 • De bewustwording van wie je bent, wat zijn je sterke en zwakke punten.
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbaal en non-verbaal leren reageren in stressvolle situaties.

De specifieke onderwerpen die wij behandelen ten aanzien van de fysieke weerbaarheid, zijn: `

 • houdings- en ademhalingsoefeningen:
  • stevig, in balans staan
  • zelfvertrouwen uitstralen
 • bevrijden uit:
  • pakkingsaanvallen
  • omvattingsaanvallen
  • grondaanvallen
 • ontwijken van:
  • trap-, stoot- en slagaanvallen
 • wapenaanvallen
 • toedienen van eenvoudige pijnprikkels
 • gebruik van hulpmiddelen
 • ongewenste intimiteiten / kleine fysieke plagerijen
 • hulp aan derden
 • meerdere aanvallers
 • controletecnieken
 • transporteertecnieken
 • groepsoptreden
 • En voor specifieke doelgroepen:
  • fouilleren
  • gebruik van handboeien
  • gebruik van schild, korte- en lange wapenstok

De specifieke onderwerpen die wij behandelen ten aanzien van de mentale weerbaarheid, zijn:

 • de 5 G’s (gebeurtenis – gevoelens – gedachten – gedrag – gevolg)
 • grenzen stellen, “nee” zeggen
 • conflicthantering
 • agressie herkenning en agressie niveau’s
 • communiceren volgens het sociaal competentie-model
 • onderhandelen
 • teambuilding

Bijna alle trainingsonderdelen kunnen zowel apart als gecombineerd met elkaar worden behandeld.
Afhankelijk van de vraag, wordt er een programma op maat gemaakt.

In overleg kan er tevens gezorgd worden voor:

 • koffie, thee en versnapering
 • lunch
 • acteur
 • deelname certificaat
 • naslagwerk
 • praktijkles