BOA basisopleiding

Opzet

De BOA-basisopleiding is bedoeld voor personen die de BOA-opleiding voor de eerste keer volgen. Moet u voor de tweede of derde keer BOA-examen doen en had u in in het verleden moeite met de lesstof, dan is deze variant ook zeer geschikt. In een rustig tempo neemt de docent u mee door de lesstof. Er is volop ruimte om vragen te stellen en om goed te oefenen aan de hand van leuke opdrachten en quizzen. Na de 9-daagse gaat u vol vertrouwen naar het BOA-examen.

Tijdens de BOA-opleiding krijgt u uitleg over formeel en materieel strafrecht, de organisatie van de politie en de rechtsstaat. Daarnaast wordt uitgebreid uitleg gegeven over het opmaken van een ambtsedig proces-verbaal en hoe u het examen hiervoor goed kan maken.

Introductiedag

Op de introductiedag krijgt u uitleg over de wijze van examineren van de BOA-examenonderdelen rechtskennis en proces-verbaal. Daarnaast worden de volgende onderwerpen besproken:

 • BOA-domeinen
 • examenlocaties
 • inschrijven BOA-examen
 • e-learning programma
 • persoonlijke studieplanning

Praktische lesopzet

Een lesdag is van 09:00 – 16:00 uur. Elke lesdag heeft een vaste indeling wat voor u en de docent een prettige houvast is.

Vragenrondje

Voordat de les daadwerkelijk aanvangt krijgt iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Dit gebeurt tijdens het vragenrondje. Na het vragenrondje is het voor de docent duidelijk waar de pijnpunten liggen en kan hij daar extra aandacht aan besteden.

Theorie

Na het vragenrondje behandelt de docent de theorie die u als huiswerkopdracht heeft voorbereid. Deze bespreekt hij aan de hand van een duidelijke PowerPoint-presentatie met voorbeelden en schema’s uit de praktijk. Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, is in het lesmateriaal ruimte voor meer dan 350 afbeeldingen en schema’s.

Opdrachten

Na elk blokje theorie maakt u een opdracht die direct klassikaal wordt besproken. De opdrachten zijn zodanig gemaakt dat het uitlokt tot een discussie in de groep. Dit verlevendigt de les en verhoogt uw kennisopname.

BOA-toets

Na de lunch maakt u een tussentoets die klassikaal wordt besproken. Tijdens de bespreking houdt de docent iedereen scherp door een interactieve manier van nakijken.

Proces-verbaal

De behandeling van het proces-verbaal is een integraal deel van de BOA-opleiding. In de digitale leeromgeving kunt u onbeperkt processen-verbaal maken. Iedere lesdag maakt u een proces-verbaal in de les die direct wordt nagekeken en besproken. Zo worden de puntjes op de i gezet.

Afronding

Het laatste uurtje van een lesdag is voor veel cursisten het lastigste onderdeel van de dag. Daar hebben wij een interactieve en spannende oplossing voor gevonden. Een uitstekende herhalingsoefening waar iedere cursist enthousiast over is.

Digitale leeromgeving

E-learning is niet meer weg te denken in het moderne onderwijs; dus ook niet in de BOA-opleiding. Alle theorie van de BOA-opleiding is online beschikbaar. Met ruim 1200 vragen en opdrachten over de lesstof, 350 foto’s en 63 online hoorcolleges heeft u volop gelegenheid om goed te oefenen. Via de leeromgeving kunt u in de bibliotheek pdf’s downloaden en een pagina openen met links naar online bronnen, zoals Youtube en wetten.overheid.nl.

BOA-modules

De BOA-opleiding is opgebouwd uit 5 modules.

 1. Opsporingsapparaat
 2. Materieel strafrecht
 3. Formeel strafrecht
 4. Rechterlijk macht
 5. Staatsrecht

Iedere module is weer opgebouwd uit lessen.

Lessen

Een les in de module is als volgt opgebouwd:

 • theorie; beschrijving van de lesstof zoals deze ook in het theorieboek staat
 • online hoorcollege; de docent legt aan de hand van een filmpje met foto’s de theorie uit; het hoorcollege kunt u zo vaak bekijken als u wilt
 • open vraag met modelantwoord; over de theorie worden 3 vragen gesteld die u beantwoordt, vervolgens kijkt u de antwoorden zelf na aan de hand van een modelantwoord
 • meerkeuzevragen; na beantwoording van de meerkeuzevraag krijgt u direct een toelichting op het gegeven antwoord, waarom was het gegeven antwoord juist of onjuist
 • samenvatting; een opsomming van de belangrijkste punten uit de les

Toets

Aan het einde van de module maakt u een toets van 20 vragen. Na afloop volgt direct het resultaat met een toelichting op de gegeven antwoorden

BOA-examentraining

U heeft de mogelijkheid om onbeperkt proefexamens te maken. Voor het examenonderdeel proces-verbaal zijn op dit moment 14 volledige proefexamens beschikbaar. Voor het examenonderdeel rechtskennis selecteert het systeem uit de database ‘at random’ 50 examenvragen volgens de toetsmatrijs die door het CITO wordt gehanteerd bij de BOA-examinering. De resultaten van de proefexamens wegen mee met de selectie van de vragen voor de memotrainer.  De vorm van de proefexamens is identiek aan het definitieve examen.

BOA-docent

U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week vragen stellen via de digitale leeromgeving. Hierop krijgt u binnen 1 dag antwoord. Uw vraag wordt zichtbaar voor de medecursisten en de docent. De medecursisten kunnen vervolgens reageren op uw vraag. Zo leert u van en met elkaar. Uiteraard is er van tevoren wel een gespreksdiscipline afgesproken en kijkt de docent altijd met u mee.

Memotrainer

Via de elektronische leeromgeving kunt u dagelijks persoonlijke herhalingstrainingen doen. Elke vraag is gekoppeld aan een onderwerp. ‘s Nachts genereert de memotrainer die vragen over die onderwerpen waarmee u nog moeite heeft. Vervolgens ontvangt u die vragen ter beantwoording in uw e-mailbox of op uw smartphone. De memotrainer zorgt er zo dus voor dat de lesstof in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen.

Webinar

Als opleidingsinstituut zijn wij klaar voor de toekomst. Met de mogelijkheid om webinars te volgen zijn wij zeer innovatief en vooruitstrevend. U kunt vanaf elke plek waar u maar wilt live contact leggen met de docent. Aan de hand van het audiovisuele lesmateriaal volgt u de les op uw computer. Om er optimaal gebruik van te kunnen maken is een webcam en een microfoon aan te bevelen. Maar zonder deze hulpmiddelen is het webinar ook goed te volgen. Vragen aan de docent kunnen namelijk ook schriftelijk gesteld worden, dus de sessie is altijd interactief. Het webinar duurt maximaal 45 minuten en wordt aangeboden via het internet, u hoeft dus niets te installeren op uw computer.

Studievoortgang

In de elektronische leeromgeving wordt elke activiteit opgeslagen. Dat betreft het aantal keren inloggen, het aantal gemaakte vragen, opdrachten, toetsen en proefexamens. Een ingenieuze tool meet uw kennispercentage waardoor uw studievoortgang exact wordt bijgehouden.

Studiebelastingsuren

Studiebelastingsuren zijn de uren die een cursist aan een opleiding besteedt. Dat zijn zowel de uren in de les als de uren voor zelfstudie. Voor deze opleiding is dat 99 uur.