Heeft u vragen? 06 53924103

Wij leren van uw klacht

Medewerkers van FMT Bureau proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat u niet op de juiste manier behandeld wordt of geïnformeerd bent. U kunt in zo’n situatie een klacht indienen. FMT Bureau vraagt u om uw klacht goed te formuleren en te onderbouwen. Daarmee kunnen wij u vervolgens het beste verder helpen. Daarnaast hebben wij als doel lering te trekken uit een ingediende klacht. In uw en ons belang.

FMT Bureau handelt uw klacht af via een helder beschreven procedure/klachtenregeling. Na advies van de klachtencommissie volgt er een uitspraak/conclusie: de klacht is gegrond of niet gegrond en een eventuele inhoudelijke reactie. FMT Bureau kan gevolgen verbinden aan deze uitspraak, bijvoorbeeld een wijziging in de interne procedures.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht mailen aan: info@fmtbureau.nl of per post sturen naar: FMT Bureau, Nummer 48, 9091 BE Wyns.

In de klaagbrief dient in ieder geval te zijn vermeld: de naam van de klager, over welke procedure/persoon geklaagd wordt, een korte en duidelijke omschrijving van de klacht.

Let op: Mondelinge klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bent u geïnteresseerd in onze trainingen?

Bekijk ons aanbod aan trainingen of neem contact met ons op.